Wet Arbeidsmarkt in Balans

FF Wabben

Sinds 1 januari 2020 heeft ieder bedrijf te maken met de nieuwe Wet Arbeid in Balans, de WAB. Doel van deze wet is om het aantal flexkrachten terug te brengen en een vastere dienstverbanden aan te moedigen.

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. De grootste fout is dor te denken dat als je niets doet er dan ook niets veranderd. Een grote misrekening! Immers, heb je mensen in een flexibel dienstverband, en laat je dit zo, dan wordt je aan het eind van het jaar geconfronteerd met een extra loonheffing van 5%.

Hiernaast leert de WAB dat je verplicht bent om binnen een bandbreedte van 30% van het aantal contract-jaaruren te blijven (het verschil tussen het aantal contracturen en het aantal daadwerkelijk gewerkt uren). Voldoe je hier niet aan, dan wordt je ook in dit geval getrakteerd op een naheffing van 5% over het hele jaar!

Tot slot is de ontslag vergoeding genormaliseerd, in de praktijk naar beneden bijgesteld. Dit omdat als meer werknemers in vaste dienst komen, er een eenzijdig risico bij de werkgever komt te zitten met hoge verzekeringspremies die de werkgever moet betalen tot gevolg.

Kortom het is zaak deze zaken goed te regelen en er rekening mee te houden! ZorgPlanner kan u helpen met de controle hiervan. Happy controlling!