De Planningsloop

Plannen hoort tot ons dagelijks leven. We rennen overal achter aan en dichten alle gaatjes. Toch kan een goed doordachte planning je veel tijdwinst opleveren. Een normale planning doorloopt een eenvoudige workflow.

Je begint met een inschatting van de hoeveelheid werk op seizoensbasis. Dit lijkt al heel ingewikkeld, toch kun je op basis van je ervaring en vaste parameters (aantal werknemers per x cliënten) vaak al heel goed inschatten hoeveel personeel je nodig hebt.
Toch ben je er dan nog niet. Denk aan een vaste (80%) en een flexibele laag (20%) in de personeelsbezetting. De verhouding is afhankelijk van de fluctuaties in het aantal cliënten door het seizoen heen. Zet je vaste bezetting op het minimum wat je zo door het jaar heen moet coveren.

De volgende stap is het optimaliseren (zo mogelijk) van je clientenbestand (kunnen er nog cliënten bij, piekt het niet teveel, kun je er nog cliënten bij hebben?) en daarna van de clientplanning. Enkele weken voor de uitvoering krijg je zicht op de daadwerkelijk benodigde bezetting. Je gaat de clientplanning verder optimaliseren en kijkt op basis van deze planning terug naar de bezetting. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel personeel je nodig hebt om het werk uit te kunnen voeren.

Tot slot pas je de roosters, en daarmee de bezetting, aan tot het gewenste niveau.

Bovenstaand vergt enige oefening, maar kan uiteindelijk veel opleveren. ZorgPlanner kan je daar natuurlijk bij helpen! Happy planning!